مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

بسیار سفر باید.....

دوست جوووونم.........میدونی چرا این روزهای پرکار شلوغ و

خسته کننده رو دارم تحمل میکنم؟؟؟ به امید اینکه تا دو ماه دیگه

 ماشین بخریم و از ۲۷ اسفند تا ۱۵ فروردین ۸۶ رو بریم ایرانگردی...

فکر کن........

اول میریم مشهد پابوس امام رضا (ع) که خیلی دلم براش تنگ شده.....

بعد میریم شمال...گرگان ومازندران وگیلان....بعدشم گردنه حیران و آذربایجان

 و اردبیل و ....فکر کن........

...