مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

دلتنگی....

گاهی دلم برای خودم تنگ می شود....

تا حالا شده دلتون برا خودتون تنگ بشه؟؟؟؟

من الان اینجوریم :(

خودمو می خوام...کودکی هامو....سادگیمو...

غرورمو....اصلا دلم میخاد گریه کنم....اشکالی داره......

 اصلنشم دلم میخواد.....دلم میخواد......

...