مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

گمشده....

این روزا کسی این ملکه زیبای جنگ

همون کندولیزا رایس رو ندیده؟؟؟؟؟

چند وقتیه پیداش نیست...نگرانشم...خدا می دونه کجاست و داره چی کار می کنه...

همش ترسم اینه که تو تدارک واقعی جنگ ایران-امریکا باشه....

امیدوارم که اشتباه کرده باشم....

خلاصه لطفا هر کی از این عفریته خانم خبرداره به ما هم بگه....

...