گویند سنگ لعل شود در مقام صبر...

صبرهمیشه چیزخوبیه ولی خیلی مهمه که آدم بتونه تشخیص بده که چه وقت, دیگه صبر کافیه و حالا باید یه کاری کرد.

/ 3 نظر / 13 بازدید
سید مجیب

از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار کان تحمل که تو دیدی همه بر باد.... سلام..

دمادم

امان از صبر خزنده که چون در جان آدم میخزد رهایی از آن ممکن نیست و حلقوم آدم را چنان چنگ میزند که به مرز خفگی می رسیم.

سیما

به به سلام به دوست جون و خواهر عزیزم ، چطور مطوری عزیزم خوبی عزیزم! منم از این سریالا یاد گرفتم عزیزم گفتنو هی پشت سرهم! حالا بگو بیم چککککار میخوای بِکِنی؟؟؟