الهی....

الهی درمانده ام از دست خویش و به مدد فیض تو محتاجم...

الهی هرکه ام ...هرچه ام....اگر فریب خورده ابلیس نفسم

اگر نیستم آنکه بودم ...اما تو همانی که بودی.....

یا غفار و یا غفار و یاغفار........

راز پوشیده گرچه هست بسی       برتو پوشیده نیست رازکسی

غرضی کز تو نیست پنهانی              تو برآور که هم تو می دانی

بر که نالم که دستگیر تویی               درپذیرم که درپذیر

/ 4 نظر / 2 بازدید
روزگارمن

خدا هر آنچه را که ما می خواهيم به يک روزه به ما نميدهد

سميکو

الهی ... الهی ... الهی ... الهی و ربی من لی غیرک.

شری

شهلا جونم...چی شده مادر ...الهی آمين