کافی شاپ

فکرکن..

دیروزتو اون هوای بارونی و طوفانی یهو هوس کافی شاپ کردیم....

خواستیم بریم کنج...دیدیم دوباره از بوی دود سیگار خفه می شیم ..

رفتیم چارسو...تازه باز شده...تازه همسایه هم هستیم

خیلی تمیز و مرتب بود....فقطم ما دو تا بودیم

کلی کیف کردیم....

/ 3 نظر / 3 بازدید
امير

چندی پيش کلی پياده روی کرده بودم و هوا هم کلی سرد بود ... هوس کافی شاپ نارسیس کردم و .... عجیب قهوه اش چسبيد

همفری بوگارت

کافی شاپ نشينی .يه عادت ديرينه شايدم يه اعتياد. حال ميکنم با اين روزای خلوت کافی شاپ ه ا روزهای برونی و برفی

سميکو

آخی خيلی کيف داره... ولی فقط دو نفره!!!