به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

هنگامى که زمین شدیداً به لرزه درآید، و زمین بارهاى سنگینش را خارج سازد!
و انسان مى‏گوید: «زمین را چه مى‏شود (که این گونه مى‏لرزد)؟!» در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو مى‏کند ؛
چرا که پروردگارت به او وحى کرده است! در آن روز مردم بصورت گروه‏هاى پراکنده (از قبرها) خارج مى‏شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود! پس هر کس ، هم وزن ذره‏اى کار خیر انجام دهد آن را مى‏بیند! و هر کس ، هم وزن ذره‏اى کار بد کرده آن را مى‏بیند!

/ 2 نظر / 19 بازدید
دمادم

...و چه رازها که از دل آن بیرون نریزد. روز افشاگری بزرگ باید باشد.