دل

شد زغمت خانه سودا دلم

در طلبت رفت به هرجا دلم

وای دلم وای دلم وا دلم......

/ 2 نظر / 2 بازدید
همفری بوگارت

از طلبِ گوهرِ گویای عشق موج زند ، موج ، چو دریا دلم گر نکنی بر دل من رحمتی وای دلم ، وای دلم ، وای دلم در طلبِ زهره رخ ماهرو می نگرد جانب بالا دلم روز شد و چادر شب می درد در پی آن عیش و تماشا دلم گر نکنی بر دل من رحمتی وای دلم ، وای دلم ، وای دلم آه که امروز دلم را چه شد دوش چه گفته است کسی با دلم از دلِ تو در دل من نکته هاست آه چه ره است از دل تو تا دلم گر نکنی بر دل من رحمتی عاشق اينم با صدای همايون شجريان

شری

ديم دام دارام دام دام دام.....دلت خوشه دوستم