امروز کلی از خودم خجالت کشیدم.....

وقتی دیدم کوهها آروم و متین . سربلند و سرافراز

ایستادن و  دارن از بالا به همه چی نگاه می کنن....

/ 1 نظر / 2 بازدید
سميکو

شهلا جان... کوه ها آروم آروم تو خودشون جمع ميکنند و يه روز يا آتشفشانشون همه درداشونو ميريزه بيرون يا ريزش ميکنند و غصه هاشونو بروز ميدن! کوه بودنم به ما آدما نيومده!!