او که...

 او که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فیلسوف است.

  او که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است .

 او که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است.

 او که دروغ می گوید تا پول بگیرد گداست.

 او که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است.

 او که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکیل است.

  او که جز راست چیزی نمی گوید بچه است.

  او که به خودش هم دروغ می گوید متکبر و خود پسند است.

  او که دروغ خودش را باور می کند ابله است.

  او که سخنان دروغش شیرین استشاعر است.

 او که علی رغم میل باطنی خود دروغ می گوید زن و شوهر است 

/ 5 نظر / 7 بازدید
نوشینه

سلام مهر آئین عزیز زیبا نوشتی . او که اصلا دروغ نمی گوید به حماقت متهم می شود [گل]

خودم

او که همیشه راست می‌گوید بهترین الگو برای پیروی است بچه

برزین

بیچاره به وکیل ها ...........

سعید

مرسی زیبا بود خیلی زیبا ...

سعید

اخ اخ ببخشید سلام یادم رفت سلام به همه روزهایی که می نوشتی و نبودم