کرد حاکم رو به لیلی کاین تویی           کز تو شد مجنون پرشان و غوی؟

از دگر خوبان تو افزون نیستی          گفت خامش چون تو مجنون نیستی

                                                  گفت خامش چون تو مجنون نیستی

                                                 گفت خامش چون تو مجنون نیستی

                                                  گفت خامش چون تو مجنون نیستی

/ 2 نظر / 11 بازدید
خودم

تو لب می بینی و دندان که چون است دل مجنون ز شکر خنده خون است...

سیما

الان این که هی گفته "خامش چون تو مجنون نیستی" یعنی صداش اکو پیدا کرده؟؟؟ [نیشخند]