صبحگاهان ،<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 وقتي آفتاب در حال روشن كردن روز است

من بيدارم و اولين فكرم توئي

 

شبانگاهان،

 در تاريكي به درختان خيره مي شوم

كه چون سايه هائي در مقابل ستارگان خاموش

قد كشيده اند

مجذوب اين آرامش مطلق مي شوم و

آخرين فكرم توئي

/ 0 نظر / 2 بازدید