نیایش برای صلح

نیایش برای صلح

اثری از فرانچسکوی قدیس 

خداوندا مرا وسیله صلح خویش قرار ده

آنجا که کین است، بادا که عشق آورم

آنجا که تقصیر است، بادا که بخشایش آورم

آنجا که تفرقه است، بادا که یگانگی آورم

آنجا که خطا است، بادا که راستی آورم

آنجا که شک است، بادا که ایمان آورم

آنجا که نومیدی است، بادا که امید آورم

آنجا که ظلمات است، بادا که نور آورم

آنجا که غمناکی است، بادا که شادمانی آورم 

خداوندا،

بادا که بیشتر در پی تسلی دادن باشم تا تسلی یافتن

در پی فهمیدن باشم، تا فهمیده شدن

در پی دوست داشتن باشم، تا دوست داشته شدن

چرا که با بخشیدن است که می گیریم

با فراموشی خویشتن است که خویشتن را باز می یابیم

با بخشودن است که بخشایش به کف می آوریم

با مردن است که به زندگی برانگیخته می شویم.

  

این متن در جلسه افتتاحیه سازمان ملل در سال 1945 خوانده شد.

 

/ 4 نظر / 12 بازدید
سید مجیب

چرا نظر های من پاک شدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فروزانفر

در پی فهمیدن باشم، تا فهمیده شدن در پی دوست داشتن باشم، تا دوست داشته شدن چرا که با بخشیدن است که می گیریم با فراموشی خویشتن است که خویشتن را باز می یابیم با بخشودن است که بخشایش به کف می آوریم با مردن است که به زندگی برانگیخته می شویم. اینگونه بودن یعنی عاشق بودن .فوق العاده بود کاش هممون اینطوری زندگی میکردیم

سیما

نظری ندارم چون جنس بخشش رو لمس نکردم!