می دونی بزرگترین اشکال من چیه؟
............................................
اینه که زود عصبانی میشم....... اونم بد
همیشه عصبانیتم یه پیک داره که چند ثانیه طول می کشه
اگه تونستم خودمو کنترل کنم که هیچ وگرنه....... ؟؟؟؟
مثل یه ببر وحشی می شم که می تونه طرفشو تیکه تیکه کنه.... راست می گم
نتیجشم اینه که عزیزترین کس خودو برنجونی..... اونم کی؟
فکر کنم اگه بتونم مشکلمو حل کنم...... به بزرگترین مشکلم غبله کردم

/ 4 نظر / 2 بازدید
شری

http://www.r3odi.com/cards/create.php?card_id=877

شری

۲۷ خرداد ۸۵....گو شمع نياريد دراين جمع که امشبدر مجلس ما ماه رخ دوست تمام است....شهلای عزيزم ...امشب به آشيونه ات ميری....برات از هر چيز خوبی به انداره کافی آرزو ميکنم....من الان تنها راهی رو که ميتونم بهت تبريک بگم رو اينجا يافتم...بدليلی که مربوط ميشه به کار بابايی نتونستم بيام در جشنت...اما دلم اونجاست....حساب بی حساب شدن نبود....بخدا الان هنوز بابايی نرسيده و تا برسه ميشه ساعت ۹:۳۰ يا ۱۰ شب....من نميخوام فقط سر شام برسم به هر حال هوارتا مبارکه....عروس دوماد و ببوس يالا يالا يالا يالا

شری

ديروز سرت گرم پاتختی بوده..ازامروز زندگی مشترک شروع شد.....درچه حالی دوستم؟

شری

امروز درست سه روزه که فرستادمت خونه بخت!!! ببينم لگد به بختت که نميزنی؟؟؟