کار ما نیست شناسائی راز گل سرخ...

میگم شکر که خدا شبیه بنده هاش نسیت...

شکر که تنها مرجع ذیصلاح قضاوت، خداست

فکر کن...اگه یک دقیقه اختیار آدم دست دیگری باشه....چه شود...

شکر که دنیا و زندگی تا ابدالدهر ادامه نداره و بالاخره تموم میشه

 و آدم از دست اذیت و آزار دیگرون، طعنه ها و گلایه هاشون...

افاده ها و ناز و اداشون خلاص میشه....

الهی شکرت....دوست دارم.....

/ 0 نظر / 2 بازدید