زبان

به قول روباهه خطاب به شازده کوچولو:" زبان سرچشمه سوء تفاهم هاست."

زبان و کلمات برای برقراری ارتباط به کار میرن. اگه قراره کارکردشون برعکس شه و ایجاد سوء تفاهم کنن، پس بهتره سکوت کرد. اینروزا احساس میکنم، حرفایی میزنم که نباید و گاهی حرفایی نمیزنم که گفتنشون لازمه. هم چیزایی که میگم ایجاد سوء تفاهم میکنن و هم چیزایی که نمیگم. پس فعلا تا زمان نامعلومی حرفی برای گفتن ندارم.

/ 2 نظر / 25 بازدید
یک دوست

با من که حرف می زنی؟[چشمک]

سیما

روزه سکوت گرفتی باز دوستم؟ خوبی؟ دلم برات خیلی تنگ شده [قلب]