برتولت برشت

آنکس که حقیقت را نمی داند یک ابله است و لی آنکس که می داتند و پنهانش میکند, یک جنایتکاراست.

                             

/ 2 نظر / 12 بازدید
nava

فکر کنم جنایتکاران بسیارند.......

راستي اونكه ميداند وبه آن ايمان ندارداون كيه ؟