به نام خدا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

چقدر زود ناراحت مي شي

و چقدر زود فكراي بد مي كني؟

چطور بگم كه دارم خودمو مي كشم تا كمي

 وبلاگمو خوشگل كنم تا آدرسشو بدم تا ببيني چي برات نوشتم؟

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید