/ 3 نظر / 7 بازدید
خودم

از زیبایی زندگی شگفت زده می‌شود از معنای زندگی[گل]

آزاد

هر تغییری را باید به فال نیک گرفت . شاید تغییر بعدی ما پرواز و آزادی باشد ....

دمادم

عجب حرف هایی می زنه ایم کوئیلو هم.[لبخند]