دنیا

دنیا جای مزخرفی است، از این مزخرف تر هم خواهد شد. عجبا از ما که خوش باورانه عمری

به دنبال کور سوی امیدی، در این سیاهچاله متعفن دست و پا زدیم.

/ 5 نظر / 7 بازدید
برزین

این دنیای مزخرف برای بعضی ها چقدر جذابیت دارد ؟!!

سید مجیب

چرا نمی تونیم برای خودمون دنیایی خوب دست و پا کنیم؟؟؟؟!!!!

امیر

من یکی که اگه دریا نبود ... و واقعیت موجهاش ... نمیتونستم نفس بکشم ... واقعا نمیتونستم

فانوس دریایی

مزخرف است چون دنیا نام نهادند که بر وزان قواعد زبان عرب بر وزن فعلا است یعنی که صیغه مبالغه است از دون به معنی بسیار پست سخن بسیار و مجال اندک و حال و حوصله ی ناب ، نایاب است