خدايا !

همه عمر برندارم سر از این خمارمستی

        که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

 خدای خوب و مهربان....

به خاطر تمام نعمتهائی که به ما دادی شکر...

به خاطر داده ها و نداده هایت شکر.....

به خاطر شکوه و جلالت ، به خاطر عشق و وفایت،

به خاطر همه چیز شکر.....

دوستت دارم :)

/ 5 نظر / 2 بازدید
سميکو

تو نه مثل آفتابی که حضور و غيبت افتد دگران روند و آيند و تو همچنان که هستی خدايا منم شکرت سلام شهلا جونم ... چطور مطوری؟؟

مهرآئين

به به سلام....دختر گلم...شما چطوری؟خوش می گذره؟

ياسمن

شکر که به جای خود٬ ولی نگفته بودی خواهر دارم ! شکرت خدا به خاطر یه خواهر تازه ؛)

شری

شهلا جونم آفرين که اينقده شکرگزاری