بی تاب شانه هایت می شوم

وقتیکه ماه

تکیه می کند برشانه های جاری دریا...........

/ 5 نظر / 2 بازدید
سميکو

منم ماه ميخوام و دریا و شانه!!! یاد *بر شانه های تو* فريدون مشيری افتادم.

شری

بابا شاعر...بابا شانه ...بابا ماه

سميکو

خيلی قشنگه... هر دفعه ميخونمش کيف ميکنم

شری

منظورتون از مريض های روحی چی بيد؟؟؟