انسان به ميزان برخورداري هائي كه در زندگي دارد،

 انسان نيست بلكه درست به اندازه نيارهائي كه در خويش حس مي كند ،

 انسان است.سطح تعالي و درجه كمال هر انساني را با درجه تعالی

 و كمال نيروهائي كه داردو كمبودهائي كه در خود احساس مي كند ،

 دقيقا مي توان اندازه گيري كرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

يعني هر كس به ميراني انسان تر است كه نيازهاي كاملتر،

 متعالي ترومتكامل تري دارد .آدمهاي اندك نيارهاي اندك دارند و

انسانهاي بزرگ نيازهلي بزرگ.

اينجاست معني اين حقيقت دقيق كه :

آنانكه غني ترند،محتاج ترند.

دكتر علی شريعتي

/ 1 نظر / 3 بازدید
شهره

نمی دونی هر بار که يادم ميکنی چقدر خوشحال ميشم . پس بدون که از يادم نميری . بازم يادم کن من هر روز آپ ميکنم . من همیشه منتظر مطلب جدیدتم و واسه خوندش هر روز سر میزنم اینم مثل همیشه عالی بود! دوست هميشه يادت « شهره »