ومن مسافرم ای بادهای همواره...

مرا به وسعت تشکيل برگها ببريد

حضور هيچ ملايم را به من نشان بدهيد.....

داريم  ميريم تونس (از طريق ترکيه) برای سه هفته.....

از الان دلتنگی داره خفم می کنه....

اميدوارم فرصت خوبی باشه تايک تجديد نظر حسابی

رو رفتارم و اتفاقهائی که افتاده داشته باشم....

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
یاسمن

:)‌ سفر به سلامت .. زودی برگردی ! / قول دادی ها که عکس ها رو ...!!! :)

Yasaman

هنوز مونده تا برگردی .. :((