دلارام

هر که دلارام دید از دلش آرام رفت                   چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت

یاد تو می​رفت و ما عاشق و بی​دل بدیم                       پرده برانداختی کار به اتمام رفت

گربه همه عمر خویش با تو برآرم دمی                 حاصل عمر آن دم است باقی ایام رفت

/ 6 نظر / 7 بازدید
م.ایلنان

یاد شمس تبریزی افتادم که گفت: ایام می آیند تا بر شما مبارک شوند. البته ربطش نا اقلیدسی بود. با احترام

خودم

هر که دلارام دید از دلش آرام رفت چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت یاد تو می​رفت و ما عاشق و بی​دل بدیم پرده برانداختی کار به اتمام رفت ماه نتابد به روز چیست که در خانه تافت سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت مشعله​ای برفروخت پرتو خورشید عشق خرمن خاصان بسوخت خانگه عام رفت عارف مجموع را در پس دیوار صبر طاقت صبرش نبود ننگ شد و نام رفت گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت هر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت آخر عمر از جهان چون برود خام رفت ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت همت سعدی به عشق میل نکردی ولی می چو فروشد به کام عقل به ناکام رفت

علی بابا

خوشا اندم که غم خواری نداری قلمت روان[گل]

فانوس دریایی

درود گویا گواه شادی درونی ام این واگیه های شماست که می نگرم و می انگارم در گیر و دار این زمانه نا موافق درگیر گیرایی سعدی شیرین گو شده ای قلمت بر نگارش نگارا باد بدورد [گل]

نوشینه

سلام مهر آئین عزیز دوباره خواندنش لذت داشت