چقدر آشنا می نمائی غريبه                         بگو ازکجا از کجائی غريبه

 دراين شهرچه بی سرپناهی                         نداری مگر آشنائــی  غريبه

تودر آسمان نگاهت چه داری                        که کردی دلم راهوائی غريبه

تن شهر بوی تو را می دهد                           بگوازديارکدام آشنائی غريبه..

/ 2 نظر / 2 بازدید
parin

سلام شهلا. غريبه نيستم پری ام. خوش می گذره؟

شري

از ديار دوست و از شهر عشق...تو مرا ميشناسی...ره گم کرده ای که از ديار خويش به دور افتاده و موطن جديدی گزيده...