من هستم، چون ما هستیم

یک پژوهشگرانسان شناس در آفریقا، به تعدادی از بچه های بومی یک بازی را پیشنهاد کرد.او سبدی از میوه را در نزدیکی یک درخت گذاشت و گفت هر کسی که زودتر به آن برسد آن میوه های خوشمزه را برنده می شود.

هنگامی که فرمان دویدن داده شد ، آن بچه ها دستان هم را گرفتند و بایکدیگر دویده و در کنار درخت، خوشحال به دور آن سبد میوه نشستند. وقتی پژوهشگر علت این رفتار آن ها را پرسید وگفت درحالی که یک نفراز شما می توانست به تنهایی همه میوه ها را برنده شود،چرا از هم جلو نزدید؟ آنها گفتند ": اوبونتو"* ؛ به این معنا که: "چگونه یکی از ما می تونه خوشحال باشه، در حالی که دیگران ناراحتاند"؟

اوبونتو" در فرهنگ "ژوسا" یعنی : من هستم، چون ما هستیم

/ 2 نظر / 14 بازدید
پاطلا

سلام جالب بود.

دمادم

چقدر لطیف و انسانی. ان هم در جایی که همه گرسنه اند. فرهنگ همیشه از تمام عوامل پیشروتر است.