خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود                گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود

/ 2 نظر / 8 بازدید
نوشینه

خسته تر از این روزای این ملت هم خستگی ای هست ؟

سيما

[کلافه]ميدونن "مروت" رو با چه "خ" اي مي نويسن؟؟؟