روز هجران و شب فرقت يار آخر شد

زدم اين فال وگذشت اخترو کارآخر شد

آنهمه ناز و تنعم که خزان می فرمود

عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

شکر ايزد که به اقبال کله گوشه گل

نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد......

ـ الهی شکر

- الهی شکر

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
سعيده

آبي تر از آنيم كه بي رنگ بميريم ... از شيشه نبوديم كه با سنگ بميريم ... تقصير كسي نيست كه اين گونه غريبيم ... شايد كه خدا خواست كه دلتنگ بميريم راستي به ماهم سربزن

شری

خدا را ۱۰۰.۰۰۰ مرتبه شکر