نوروز مبارک.....

روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد

در رگها نور خواهم ریخت

و صدا در خواهم داد:

ای سبدهاتان پر خواب

سیب آوردم سیب .....سیب سرخ خورشید....

سال خوشی را به همراه عشق و امید و ایمان برایتان آرزومندم....

/ 3 نظر / 3 بازدید
همفری بوگارت

سال نو شما هم مبارک

شری

سلام دوستم سال نو مبازکککککککککککککککک

یاسمن

مبارکه ! مبارک ! تعطیلات اونجوری که می خواستی شد؟