آزموده هاي مادر ترزا

آزموده هاي مادر ترزا

 مردم اغلب، نامعقول وغير منطقي و خودخواه هستند؛ باري، آنها را ببخش

اگر مهربان باشي، مردمتو را به خودخواهي و داشتن اغراض پنهاني متهم مي كنند؛

باري، همچنان مهربانباش.

 اگر آدم موافق باشي، دوستاني غير صادق و دشمناني صادق به دست خواهي آورد؛باري، از موفقيت دست برندار.

اگر صادق و صميمي باشي، مردم تو را فريب خواهند داد؛باري، همچنان صادق و صميمي باش.

آنچه سالها صرف سازندگي آن مي كني ديگران در يكشب از بين مي برند؛ باري باز هم سازنده باش.
اگر شادي و آرامش داشته باشي، بعضيها به تو رشك خواهند برد؛ باري، شاد باش
كارهاي خوبي را كه امروز انجام مي دهي،اغلب فراموش خواهد شد؛ باري كارهاي خوب انجام بده
بهترين چيزها را كه داري ببخش،شايد كه كافي نباشد؛ باري، بهترين را ببخش
در يك كلام، همه اينها بين تو و خدايتوست؛ باري، هرگز بين تو و ديگران نبوده است

/ 6 نظر / 3 بازدید
شری

چشم....به گوش جان

ژاله

دلم برای کسی تنگ است که چشمهای قشنگش را به عمق آبی دریا می دوخت و شعر های قشنگی چون پرواز پرنده ها می خواند دلم برای کسی تنگ است كسی كه خالی وجودم را از خود پر می كرد و پری دلم را با وجود خود خالی دلم برای کسی تنگ است کسی که بی من ماند کسی که با من نیست دلم برای کسی تنگ است که بیاید و به هر رفتنی پایان دهد دلم برای کسی تنگ است که آمد رفت ...... و پایان داد کسی .... کسی که من همیشه دلم برایش تنگ می شود... به روزم

امير

خيلی قشنگ بود ... ممنون