هفت نصيحت مولانا <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

•  گشاده دست باش، جاري باش، كمك كن (مثل رود)

•  باشفقت و مهربان باش (مثل خورشيد)

•  اگركسي اشتباه كردآن رابه پوشان (مثل شب)

•  وقتي عصباني شدي خاموش باش (مثل مرگ)

•  متواضع باش و كبر نداشته باش (مثل خاك)

•  بخشش و عفو داشته باش (مثل دريا )

•  اگرمي خواهي ديگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آينه )

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
شری

پس يعنی همه کارهای بد توی شب اتفاق ميفته و اگه توی روز افتاد بد نيست؟؟؟