درزلف چون کمندش ایدل مپیچ کانجا           سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

/ 1 نظر / 13 بازدید
سید مجیب

نه بابا معتاد شدن دیگه، یا الکلی سرهم نمی برند