انقلاب

آناتول فرانس گفت:

کاملترین انقلاب، انقلابى است که در آن آخرین پادشاه با روده هاى آخرین کشیش بهدار آویخته شود.

/ 6 نظر / 7 بازدید
سيما

مهرآئینم، تمام انقلاب کننده ها بشر هستند، تمام این جانداران دوپا هم در پی منافع شخصی خود! هیچ وقت، هیچ انقلابی کامل نخواهد بود چون هر انقلاب کننده ای به دنبال منافع شخصی خویش است!!! "سیماتول ایران!"

دمادم

درود بر آناتول فرانس که نیک دریافته تا کشیشی باشد،پادشاهی هم خواهد بود.

برزین

سلام به عبارتی باید گفت کاملترین انقلاب انقلابی است که مردم به حد اعلای آگاهی برسند .

سایه

حالا چه شود اگر کشیشی خود پادشاه شود !!!

نوشینه

واقعا این جمله حال آدمو جا می یاره [مغرور]